Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Hariduselu Iisakus – aastasada piltides

Kooli aastapäevaks valmis raamat "Hariduselu Iisakus - aastasada piltide". 

Raamatut on võimalik soetada Iisaku Gümnaasiumi kantseleist või Iisaku Kihelkonna Muuseumist. Hind 10,00 eurot.

Raamat on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, jagades kogu pildimaterjali aastakümnete vahel. Loodame seeläbi rõhutada iga kümnendi eripära ja ajastuomaseid märke. Aastakümne juhatab sisse lühike kronoloogiline ülevaade selle tähtsündmustest. See raamat saab olema meist kõigist, kes on Iisakus õppinud ja õpetanud – olgu vaid mõne põgusa aasta või terve poolsajandi.

Raamatusse aitas pildid valida ning tekstid koostada Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist.

Raamatu trükkimist toetas Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
E - R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
 

 

VAHEAJAD

2018/2019 õa 

Sügisvaheaeg    20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg    22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg    23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg   19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg   12.06.2019-31.08.2019

KASULIKUD VIITED