Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
huvitegevus
Kooli ajaleht

Ajaleht kajastab koolis toimuvat tegevust. Kooli ajalehte koostades saavad õpilased 6.-12. klassini praktilise tegevuse kaudu ettekujutuse ajakirjaniku tööst. Õpivad kirjutama uudist, arvamuslugu, reportaaźi jt ajakirjandusźanre, planeerima ajalehenumbri sisu. Ajalehe ilmumist toetab projekt „Hääletoru häälekaks mitmes keeles“, mis annab õpilastele laiemad teadmised meediast. Ajaleht ilmub iga trimestri lõpus.

Toimumise aeg: kokkuleppel osalejatega
Juhendaja: Saale Kivi
Osalejad: Gümnaasiumi õpilased

 

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
E - R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
 

 

VAHEAJAD

2018/2019 õa 

Sügisvaheaeg    20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg    22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg    23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg   19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg   12.06.2019-31.08.2019

KASULIKUD VIITED