Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Õpetajad
PEDAGOOGID
Aili Reiman - bioloogia 7.-12.klass; loodusõpetus 5. ja7.klass; keemia 8.-11.klass; matkajuht 12.klass; looduspraktika 10.klass  aili@iisaku.edu.ee  
Anastassia Meinson - klassijuhataja (VIII klass); haridustehnoloog; matemaatika 8.klass; informaatika 4.-11.klass, füüsika 8.-12.klass  anastassia@iisaku.edu.ee  
Anna-Liisa Nurgamaa - klassijuhataja X-XII klass; geograafia 7.-11.klass, geoinformaatika 12.klass; loodus-tehnoloogia-ühiskond 11.klass, loodusõpetus 6.klass; looduspraktika 11.-12.klass; inglise keel 3.klass  anna-liisa.nurgamaa@iisaku.edu.ee  
Anne Jõgi - klassiõpetaja (IV klass); matemaatika 6.klass  anne.jogi@iisaku.edu.ee  
Anneli Sabolotni - õppejuht; majandusõpetus 2.-4.klass; karjääriõpetus 9.klass  anneli.sabolotni@iisaku.edu.ee  
Ave Amor - kehaline kasvatus 1.-3.klass ja tüdrukud (4.-12.klass); liikumismängud 1.-2.klass; toitumine 10.klass; lihashooldus 10.klass; psühholoogia 12.kl  ave.amor@iisaku.edu.ee  
Ave Pae - sotsiaalpedagoog, 3.a klass (eesti keel, loodusõpetus)  ave.pae@iisaku.edu.ee  
Eda Välimets - klassiõpetaja (I klass); matemaatika 5.klass; kodulugu 5.klass;  eda@iisaku.edu.ee  
Ene Allikas - õpilaskodu kasvataja  ene.allikas@iisaku.edu.ee  
Eve Taar - matemaatika 7.; 9. - 12.klass  eve@iisaku.edu.ee  
Ilme Lillemäe - klassijuhataja (VII klass), eesti keel ja kirjandus 5.-9.klass; kirjandiõpetus 9.klass  ilme.lillemae@iisaku.edu.ee  
Kalev Riivik - infojuht; e-spordiring, robootika  kalevr@iisaku.edu.ee  
Kalvi Kivimäe - riigikaitseõpetus; kehaline-kasvatus 2. ja 4-5.klass; laskespordiring  kehakultuur@iisaku.edu.ee  
Kristel Kivi - klassijuhataja (IX klass), inglise keel 9.-12.klass; ühiskonnaõpetus 9. ja 12.klass, ajalugu 9.-12.klass  kristel.kivi@iisaku.edu.ee  
Liina Sutt - klassiõpetaja (II klass), inimeseõpetus 5.-8., 12.klass; ühiskonnaõpetus 6.klass  liina@iisaku.edu.ee  
Mait Samuel - klassijuhataja (V klass); saksa keel 9.klass; inglise keel 5.-8. ja 10.klass.  samuel.mait@iisaku.edu.ee  
Margo Ait - töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9.klass  margo.ait@iisaku.edu.ee  
Maris Palgi - kodundus ja käsitöö 4.-9.klass, kunstiõpetus 4.-12.klass, joonestamine 10.-11.kl  maris@iisaku.edu.ee  
Marit Roosa - õpilaskodu kasvataja  marit.roosa@iisaku.edu.ee  
Marit Sepp - klassiõpetaja (III klass); ajalugu 5.-8.klass;  marit.sepp@iisaku.edu.ee  
Monica Lõoke - eesti keel 4.a+5.a+7.a klass, matemaatika 4.a+5.a+7.a klass, loodusõpetus 4.a+5.a+7.a klass, inimeseõpetus 4.a+5.a+7.a klass; ajalugu 7.a klass;  monica.looke@iisaku.edu.ee  
Saale Kivi - eesti keel ja kirjandus 10.-12.klass; tekstiloome 12.klass  saale@iisaku.edu.ee  
Sirly Pärnaste - klassijuhataja (VI klass); huvi- ja projektijuht.  huvijuht@iisaku.edu.ee  
Tanja Elken - muusikaõpetus 1.-12.klass; mudilaskoor; lastekoor; solistid  tanja@iisaku.edu.ee  
Toomas Valdre - kehaline kasvatus 2.klass, poisid 4.-12.klass;  toomas.valdre@iisaku.edu.ee  
Valentina Stoljarova - vene keel 6.-12.klass  valentina@iisaku.edu.ee  
Ülle Järve - abiõpetaja; pikapäevarühma kasvataja; eesti keel 2.a klass; matemaatika 2.a klass; matemaatika 3.a klass.  ylle.jarve@iisaku.edu.ee  

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
E - R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
 

 

VAHEAJAD

2018/2019 õa 

Sügisvaheaeg    20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg    22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg    23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg   19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg   12.06.2019-31.08.2019

KASULIKUD VIITED