Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Õpetajad
PEDAGOOGID
Aili Reiman - bioloogia 7.-12. klass; loodusõpetus 5. ja 7. klass; keemia 8.-11. klass; matkajuht 12. klass; looduspraktika 10. klass  aili@iisaku.edu.ee  
Anastassia Meinson - klassijuhataja (VIII klass); haridustehnoloog; matemaatika 8. klass; informaatika 4.-11. klass; füüsika 8.-12. klass  anastassia@iisaku.edu.ee  
Anna-Liisa Nurgamaa - klassijuhataja (XI-XII klass); geograafia 7.-11. klass; geoinformaatika 12. klass; loodus-tehnoloogia-ühiskond 11. klass; loodusõpetus 6. klass; looduspraktika 11.-12. klass; inglise keel 3. klass  anna-liisa.nurgamaa@iisaku.edu.ee  
Anne Jõgi - klassiõpetaja (IV klass); matemaatika 6. klass  anne.jogi@iisaku.edu.ee  
Ave Amor - kehaline kasvatus 1.-3. klass ja tüdrukud 4.-12. klass; liikumismängud 1.-2. klass; toitumine 10. klass; lihashooldus 10. klass; psühholoogia 12. klass  ave.amor@iisaku.edu.ee  
Eda Välimets - klassiõpetaja (I klass); matemaatika 5. klass; kodulugu 5. klass; näitering  eda@iisaku.edu.ee  
Eve Taar - klassijuhataja (X klass); matemaatika 7., 9. - 12.klass  eve@iisaku.edu.ee  
Ilme Lillemäe - klassijuhataja (VII klass); eesti keel ja kirjandus 5.-9. klass; kirjandiõpetus 9. klass  ilme.lillemae@iisaku.edu.ee  
Jaanus Liivak - treener  info@rhkk.ee  
Kalvi Kivimäe - riigikaitseõpetus; kehaline kasvatus 2. ja 4.-5. klass; laskespordiring  kehakultuur@iisaku.edu.ee  
Kristel Kivi - klassijuhataja (IX klass); inglise keel 9.-12. klass; ühiskonnaõpetus 9. ja 12. klass; ajalugu 9.-12. klass  kristel.kivi@iisaku.edu.ee  
Liina Sutt - klassiõpetaja (II klass); inimeseõpetus 5.-8., 12. klass; ühiskonnaõpetus 6. klass  liina@iisaku.edu.ee  
Mait Samuel - klassijuhataja (V klass); saksa keel 9. klass; inglise keel 5.-8. ja 10. klass  samuel.mait@iisaku.edu.ee  
Margo Ait - töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9. klass  margo.ait@iisaku.edu.ee  
Maris Palgi - kodundus ja käsitöö 4.-9. klass; kunstiõpetus 4.-12. klass; joonestamine 10.-11. klass  maris@iisaku.edu.ee  
Marit Sepp - klassiõpetaja (III klass); ajalugu 5.-8. klass  marit.sepp@iisaku.edu.ee  
Monica Lõoke - eesti keel 4. a+5. a+7. a klass; matemaatika 4. a+5. a+7. a klass; loodusõpetus 4. a+5. a+7. a klass; inimeseõpetus 4. a+5. a+7. a klass; ajalugu 7. a klass  monica.looke@iisaku.edu.ee  
Reinar Hallik - treener  info@rhkk.ee  
Saale Kivi - eesti keel ja kirjandus 10.-12. klass; tekstiloome 12. klass  saale@iisaku.edu.ee  
Tanja Elken - muusikaõpetus 1.-12. klass; mudilaskoor; lastekoor; solistid  tanja@iisaku.edu.ee  
Toomas Valdre - kehaline kasvatus 2. klass; poisid 4.-12. klass  toomas.valdre@iisaku.edu.ee  
Valentina Stoljarova - vene keel 6.-12. klass  valentina@iisaku.edu.ee  
Ülle Järve - abiõpetaja; eesti keel 2. a klass; matemaatika 2. a klass; matemaatika 3. a klass  ylle.jarve@iisaku.edu.ee  


KOOLI JUHTKOND
Ave Pae - sotsiaalpedagoog; eesti keel 3. a klass; loodusõpetus 3. a klass  ave.pae@iisaku.edu.ee  
Inne Jaanipere - haldusspetsialist  inne.jaanipere@iisaku.edu.ee  
Kalev Riivik - infojuht; e-sport  kalevr@iisaku.edu.ee  
Külli Guljavin - direktor  direktor@iisaku.edu.ee  
Sirly Pärnaste - klassijuhataja (VI klass); huvi- ja projektijuht  huvijuht@iisaku.edu.ee  

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund
(1.-5. klass) 
4. 11.20-12.05
Söögivahetund
(6.-12. klass) 
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2018/2019 õa 
Sügisvaheaeg
20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg
22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg
23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg
19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg
12.06.2019-31.08.2019

 

KASULIKUD VIITED