Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Õpetajad
PEDAGOOGID
Aili Reiman - bioloogia 7.-12.klass; loodusõpetus 6.-7.klass; rakendusbioloogia 12.klass; keemia 8.-11.klass; geograafia 9.-11.klass; globaliseeruv maailm 12.klass  aili@iisaku.edu.ee  
Anastassia Meinson - klassijuhataja (VII klass); haridustehnoloog; matemaatika 7.klass; geograafia 7., 8.klass, geoinformaatika 10.klass, füüsika 8.-12.klass  anastassia@iisaku.edu.ee  
Andre Kaljumäe - projekti- ja huvijuht  huvijuht@iisaku.edu.ee  
Anna-Liisa Neumann - projekti- ja huvijuht; geograafia, geoinformaatika (lapsehoolduspuhkusel)  anna-liisa.neumann@iisaku.edu.ee  
Anne Jõgi - klassiõpetaja (III klass); matemaatika 6.klass  anne.jogi@iisaku.edu.ee  
Anneli Bogens - direktor; 9.klass karjääriõpetus; 10.klass uurimustööde alused  direktor@iisaku.edu.ee  
Ave Amor - kehaline kasvatus 1.-3.klass ja tüdrukud (4.-12.klass); rütmika 1.-2.klass  ave.amor@iisaku.edu.ee  
Ave Pae - sotsiaalpedagoog, 2.a klass (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus)  ave.pae@iisaku.edu.ee  
Diana Aunap - klassijuhataja (X-XII klass); majandus 2.-4. ja 10.klass; saksa keel 8.klass; inglise keel 3.-5.klass;  diana@iisaku.edu.ee  
Eda Välimets - klassiõpetaja (IV klass); matemaatika 5.klass; loodusõpetus 5.klass;  eda@iisaku.edu.ee  
Eve Taar - klassijuhataja (IX klass); matemaatika 8. - 12.klass  eve@iisaku.edu.ee  
Ilme Lillemäe - klassijuhataja (VI klass), eesti keel ja kirjandus 5.-9.klass; kirjandiõpetus 9.klass  ilme.lillemae@iisaku.edu.ee  
Ilona Lass - õppejuht; eripedagoog; klassijuhataja (V klass); kodulugu 5.klass; inimeseõpetus 5.klass  ilona.lass@iisaku.edu.ee  
Kalev Riivik - infojuht; informaatika 4.-8.,10.-11.klass; e-spordiring, robootika  kalevr@iisaku.edu.ee  
Kalvi Kivimäe - riigikaitseõpetus; laskespordiring  kehakultuur@iisaku.edu.ee  
Kristel Kivi - klassijuhataja (VIII klass), inglise keel 6.-12.klass; kultuurilugu 11.klass  kristel.kivi@iisaku.edu.ee  
Liina Sutt - klassiõpetaja (I klass), inimeseõpetus 6.-8., 12.klass; loodusõpetus 6.klass  liina@iisaku.edu.ee  
Margo Ait - töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9.klass  margo.ait@iisaku.edu.ee  
Maris Palgi - kodundus ja käsitöö 4.-9.klass, kunstiõpetus 4.-12.klass, joonestamine 10.-11.kl  maris@iisaku.edu.ee  
Monica Lõoke - eesti keel 3.a+4.a+6.a klass, matemaatika 3.a+4.a+6.a klass, loodusõpetus 3.a+4.a+6.a klass, inimeseõpetus 3.a+4.a+6.a klass; ajalugu 6.a klass  monica.looke@iisaku.edu.ee  
Reet Kirsipuu - klassiõpetaja (II klass); ajalugu 5.-8.klass; ühiskonnaõpetus 6.klass  reet@iisaku.edu.ee  
Saale Kivi - eesti keel ja kirjandus 10.-12.klass; meedia 10.klass; tekstiloome 12.klass  saale@iisaku.edu.ee  
Tanja Elken - muusikaõpetus 1.-12.klass; mudilaskoor; lastekoor; solistid  tanja@iisaku.edu.ee  
Tiiu-Marika Puštšenko - ajalugu 9.-12.klass; ühiskonnaõpetus 9. ja 12.klass  tiiu.marika@iisaku.edu.ee  
Toomas Valdre - kehaline kasvatus 1.klass, poisid 4.-12.klass;  toomas.valdre@iisaku.edu.ee  
Valentina Stoljarova - vene keel 6.-12.klass  valentina@iisaku.edu.ee  

TUNDIDE AJAD
E, T, N, R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
K
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund (1.-5.kl)
4. 11:20 – 12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13.05 Kl.juh.tund*
6. 13:15–14:00
7. 14:10–14:55
8. 15:05–15:50

* klassijuhatajatund 40 min

VAHEAJAD

2017/2018 õa 

Sügisvaheaeg    21.10.2017-29.10.2017
Jõuluvaheaeg    23.12.2017-07.01.2018
Talvevaheaeg    24.02.2018-04.03.2018
Kevadvaheaeg    21.04.2018-01.05.2018
Suvevaheaeg   13.06.2018-31.08.2018

KASULIKUD VIITED