Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Õpetajad
PEDAGOOGID
Anastassia Meinson - klassijuhataja (9. klass); haridustehnoloog; matemaatika; informaatika; füüsika; loodusõpetus  anastassia.meinson@alutaguse.edu.ee  
Andreas Kaaver - keemia  andreas.kaaver@alutaguse.edu.ee  
Anna-Liisa Nurgamaa - klassijuhataja (12. klass); geograafia; loodus-tehnoloogia-ühiskond; loodusõpetus; bioloogia; uurimistöö alused; globaliseeruv maailm; inimgeograafia  anna-liisa.nurgamaa@alutaguse.edu.ee  
Anne Jõgi - klassiõpetaja (1. klass); matemaatika; eesti keel  anne.jogi@alutaguse.edu.ee  
Diana Aunap - väikeklassi õpetaja; inglise keel; karjääriõpetus  diana.aunap@alutaguse.edu.ee  
Eda Välimets - klassiõpetaja (2. klass); matemaatika; kodulugu  eda.valimets@alutaguse.edu.ee  
Eve Taar - klassijuhataja (11. klass); matemaatika  eve.taar@alutaguse.edu.ee  
Heddy Uustal - inglise keel  heddy.uustal@alutaguse.edu.ee  
Ilme Lillemäe - klassijuhataja (8. klass); eesti keel ja kirjandus; kirjandiõpetus  ilme.lillemae@alutaguse.edu.ee  
Jaanus Liivak - kehaline kasvatus  jaanus.liivak@alutaguse.edu.ee  
Kalvi Kivimäe - riigikaitseõpetus; kehaline kasvatus  kalvi.kivimae@alutaguse.edu.ee  
Kristel Kivi - klassijuhataja (10. klass); inglise keel; ühiskonnaõpetus; ajalugu; C1 tasemel inglise keel; filosoofia  kristel.kivi@alutaguse.edu.ee  
Kristiina Avel - kunstiõpetus; graafiline disain  kristiina.avel@alutaguse.edu.ee  
Lenne Põdra - kunstiõpetus; tööõpetus  lenne.podra@alutaguse.edu.ee  
Liina Sutt - klassiõpetaja (3. klass); inimeseõpetus; ühiskonnaõpetus  liina.sutt@alutaguse.edu.ee  
Mait Samuel - klassijuhataja (6. klass); saksa keel; inglise keel  mait.samuel@alutaguse.edu.ee  
Margo Ait - tööõpetus  margo.ait@alutaguse.edu.ee  
Marika Valter - klassijuhataja (5. klass); väikeklassi õpetaja; loodusõpetus  marika.valter@alutaguse.edu.ee  
Marit Sepp - klassiõpetaja (4. klass); ajalugu  marit.sepp@alutaguse.edu.ee  
Martin Jürisoo - keemia  martin.jyrisoo@alutaguse.edu.ee  
Merlin Paal - kehaline kasvatus; liikumismängud  merlin.paal@alutaguse.edu.ee  
Monica Lõoke - väikeklassi õpetaja  monica.looke@alutaguse.edu.ee  
Reinar Hallik - treener  reinar.hallik@alutaguse.edu.ee  
Saale Kivi - eesti keel ja kirjandus; tekstiõpetus  saale.kivi@alutaguse.edu.ee  
Signe Kiisk - ettevõtluse alused  signe.kiisk@alutaguse.edu.ee  
Sirly Pärnaste - klassijuhataja (7. klass); ajalugu  sirly.parnaste@alutaguse.edu.ee  
Tatjana Elken - muusikaõpetus  tatjana.elken@alutaguse.edu.ee  
Valentina Stoljarova - vene keel  valentina.stoljarova@alutaguse.edu.ee  
Ülle Järve - abiõpetaja  ylle.jarve@alutaguse.edu.ee  

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2019/2020 õa 
Sügisvaheaeg
21.10.2019-27.10.2019
Jõuluvaheaeg
23.12.2019-05.01.2020
Talvevaheaeg
24.02.2020-01.03.2020
Kevadvaheaeg
20.04.2020-26.04.2020
Suvevaheaeg
10.06.2020-31.08.2020

 

KASULIKUD VIITED