Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
2018/19. õppeaasta projektid

Kooliolümpiamängud

Kestvus: jaanuar 2019- juuni 2019

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on kaasa aidata olümpiaideaalide levikule ja mõtestamisele kooliõpilaste seas ning mitmekülgsete võimaluste pakkumine lastele nende spordiga seonduvate huvialade harrastamiseks. Samuti utvustada olümpiamängude ajalugu ning propageerida aktiivset ja tervisliku eluviisi.

Projekt algab olümpiaharidusperioodiga, mille kohustuslikud elemendid on: olümpia komitee loomine, maskoti konkurss, stendide koostamine ning viktoriinide läbi viimine.  Lisaks kutsume külla erinevaid tuntuid sportlasi, puudutame olümpiamängude teemat ainetundides ning korraldame erinevaid konkursse. Projekt kulmineerub spordipeoga juuni alguses, kus klassid saavad mõõtu võtta erinevatel aladel. 

Sihtgrupp: kõik kooli õpilased

Rahastaja: Eesti Olümpiaakadeemia

Projektijuht: Sirly Pärnaste

 

***

 

Uurime, avastame, loome! // Let's explore, discover, create!

Kestvus: september 2017 – juuni.2019

Eesmärk: Projekti laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Võimaldada Eesti, Soome ja Leedu õpilastel aktiivset elustiili rakendades õppida tundma üksteise kultuure, rahvuspärandit, keelt, naaberriikide loodust, geograafilisi iseärasusi, haridussüsteemi ja ümbritsevat keskkonda ning võrrelda seda naaberriikide omaga.

Kuna projektis tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega ning üksteist paremini tundma ja mõistma õppida. Läbi õppereiside, sportlike ja teiste aktiivsete tegevuste kaudu laiendavad õpilased võõrkeelset sõnavara ja suhtlemisoskust.

Projekti tegevuste käigus valmivad koostöös videofilmid ja kolm fotonäitust.

Õpilased majutuvad peredesse, mis aitab kaasa kultuurilise teadlikkuse ja keele- ning sotsiaalsete oskuste arengule.

Partnerid: Siauliai Dainai Progymnasium (Leedu) ja Klaukkala Secondary school (Soome).

Sihtgrupp: 15 õpilast (6. – 9.klass)  ja 2 õpetajat.

Rahastaja: Projekt on saanud toetust Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammist Nordplus Junior 24 660 eurot.

Projektijuhid: õp Anna-Liisa Nurgamaa, Kristina Bliūdžiuvienė (Leedu), Arja Lähteenmäki-Lehtonen (Soome).

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2019/2020 õa 
Sügisvaheaeg
21.10.2019-27.10.2019
Jõuluvaheaeg
23.12.2019-05.01.2020
Talvevaheaeg
24.02.2020-01.03.2020
Kevadvaheaeg
20.04.2020-26.04.2020
Suvevaheaeg
10.06.2020-31.08.2020

 

KASULIKUD VIITED