Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Sisseastujale

Iisaku Gümnaasium pakub lisaks kvaliteetse keskhariduse omandamisele võimalust osaleda Reinar Halliku korvpalliakadeemias. Korvpalliakadeemias on õppetöö ja sportimine igapäevaselt lõimitud. 

Kursuste jaotus 2018/19 õppeaastal

Seoses Reinar Hallku korvpalliakadeemia avamisega võtame uusi õpilasi ka 9. ja 11.-12.klassi, kel on võimalik võtta osa Reinar Halliku korvpallikooli treeningutest.

10. klassi kandideerivatele õpilastele toimuvad sisseastumisvestlus ning kehalised katsed (korvpalli suunale õppima asujatele) 24.mail ja 20.juunil kell 12.00.

30.juuniks tuleb igal kandideerival õpilasel teatada oma otsus Iisaku Gümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile iisaku@iisaku.edu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Palume teatada ka nendel kandidaatidel, kes otsustavad õpinguid  mujal jätkata. Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 1.juulit nimekirjast välja.

****

Kontakt: iisaku@iisaku.edu.ee  337 7900

Reinar Halliku korvpallikool info@rhkk.ee  tel 5358 6915

Pakume:

 • Kvaliteetseid korvpallitreeninguid kogenud treenerite juhendamisel. Treeningud toimuvad üldjuhul kaks korda päevas: enne koolipäeva algust ja pärast tunde;
 • Treeneriteks on:

Reinar Hallik - 16 aastat profikorvpalluri karjääri, sellest 7 aastat välismaal (6-s erinevas riigis), 5 aastat Eesti rahvuskoondises;

Jaanus Liivak -  17 aastat profikorvpalluri karjääri mängijana, sellest 6 aastat Eesti rahvuskoondises, 1 aasta välismaal, 3 aastat Eesti meistriliiga klubi peatreener ja 7 aastat töötanud treenerina välismaal.

 • Sporditeooria kursust, kus seatakse eesmärgiks järgnevad õpitulemused:

Õpilane:

 1. On kursis ja oskab erinevate spordialade tehnikat;
 2. Tunneb erinevate spordialade võistlusreegleid;
 3. Omab üldteadmisi spordiajaloost;
 4. Orienteerub maailma- ja Eesti spordikorralduslikes küsimustes;
 5. Omab teadmisi spordi kasulikkusest;
 6. Tunneb treeningmetoodikat erinevate võimete arendamisel;
 7. Omab algteadmisi spordifüsioloogiast;
 8. Teab ohte tervist kahjustavate ainete tarvitamise korral;
 9. Omab algteadmisi spordimeditsiinist;
 10. Oskab anda esmaabi;
 11. Tunneb võtteid uppuja päästmiseks;
 12. Teab ja oskab kasutada elustamisvõtteid;.
 • Majutust ühiselamus;
 • Toitlustust;
 • Lisaks spordile on õppekavas järgmised valikkursused: loodus-tehnoloogia-ühiskond, geoinformaatika, looduspraktika, matkajuht, toit ja toitumine, psühholoogia, lihashooldus

****

VASTUVÕTT 10.klassi 2018/2019 õ.a

 • Vastuvõtt 10.klassi toimub põhikooli lõputunnistuse ja vestluse alusel.
 • Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning põhikool ei ole lõpetatud koolieksamiga
 • Mujalt koolidest 10. klassi kandideerivatele õpilastele korraldatakse vestlus ja kehalised katse (korvpallisuuna valinud) 24.mail ja 20.juunil kell 12.00.
 • 10.klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus);
  • koopia lõputunnistusest ja hinnetelehest;
  • 9.klassi klassitunnistus;
  • tervisekaardi;
  • 1 foto 3 x 4

ERR uudis "Iisaku Gümnaasiumi juurde luuakse korvpalliakadeemia"

(Vaata ka gümnaasiumi õppekava)

MIKS VALIDA ÕPPIMISEKS IISAKU GÜMNAASIUM?

Kaasaegne õpikeskkond

Koolis tegutseb mitmeid huvialaringe. Iisaku gümnaasiumi spordisaalis, staadionil, jõusaalis, lasketiirus ja valgustatud rulli- ja suusarajal on võimalik harrastada erinevaid spordialasid. Gümnaasiumiga samas majas töötab Iisaku Kunstide kool, kus õpetatakse mängima erinevaid pille, tehakse kunsti ja saab võtta tantsutunde.

Mugav ja soodne

Iisaku gümnaasiumis on inimese arengule soodne õpi- ja töökeskkond. Õppetöö toimub kaasaegsetes ja hubastes ruumides. Koolil on õpilaskodu.

Õpe

Lisaks kohustuslike ainetele on gümnaasiumisastmes esmakordselt õpinguid alustavatel õpilastel võimalik valida korvpallisuund. Treener Reinar Hallik. 

TUNDIDE AJAD
E, T, N, R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
K
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund (1.-5.kl)
4. 11:20 – 12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13.05 Kl.juh.tund*
6. 13:15–14:00
7. 14:10–14:55
8. 15:05–15:50

* klassijuhatajatund 40 min

VAHEAJAD

2017/2018 õa 

Sügisvaheaeg    21.10.2017-29.10.2017
Jõuluvaheaeg    23.12.2017-07.01.2018
Talvevaheaeg    24.02.2018-04.03.2018
Kevadvaheaeg    21.04.2018-01.05.2018
Suvevaheaeg   13.06.2018-31.08.2018

KASULIKUD VIITED