Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Info gümnaasiumiastme õpilasele

Alates 2018/19. õppeaastast pakub Iisaku Gümnaasium lisaks kvaliteetse keskhariduse omandamisele võimalust osaleda Reinar Halliku Korvpallikooli treeningutes. Spordi õppesuunal on õppetöö ja sportimine igapäevaselt lõimitud.

KONTAKT: iisaku@iisaku.edu.ee

Tel.  339 3556  (kantselei, 8.15-16.00)

Koduleht www.iisaku.edu.ee

Kooli juhtkond:                               

 • Direktor                       Külli Guljavin           (direktor@iisaku.edu.ee)
 • Õppejuht                     Heddy Uustal           (heddy.uustal@iisaku.edu.ee)
 • Huvi- ja projektijuht Sirly Pärnaste         (huvijuht@iisaku.edu.ee) 
 • Sotsiaalpedagoog                            
 • Infojuht                        Kalev Riivik               (kalev@iisaku.edu.ee)
 • Haldusspetsialist        Inne Jaanipere       (inne.jaanipere@iisaku.edu.ee)

Klassijuhatajad 2019/20. õppeaastal:

10. klass - 

11. klass - Eve Taar

12. klass  -  Anna-Liisa Nurgamaa

Hoolekogu esimees: Annely Oone

ÕPPETÖÖ* (Õppetunni pikkus on 45 minutit)

 1. 8.25–9.10
 2. 9.20–10.05
 3. 10.15–11.00

Söögivahetund  (1.-5. klass)

 1. 11.20–12.05

Söögivahetund (6.-12. klass) 

 1. 12.25–13.10
 2. 13.20–14.05
 3. 14.15–15.00
 4. 15.10–15.55

NB!

 • 10-minutilises vahetunnis õpilased üldjuhul õpilaskodusse ei lähe (õpilaskodus tohib viibida seoses kehalise kasvatuse tunni ja/või treeningutega ja erakorralise vajaduse korral);
 • õppetöö kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb esitada Stuudiumile vastav taotlus;
 • puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale;
 • palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole;
 • kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik. Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest osavõtt ning sellega seonduvate kulude osaline katmine on õpilasele kohustuslik.

TOITLUSTAMINE (hinnakiri)

 • õpilasi toitlustatakse Iisaku Gümnaasiumi sööklas. Toitlustusteenust pakub OÜ Prowints;
 • lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta;
 • hommikusöögi maksumus on 1,48 eurot (hommikusööki saab alates 7.45-st);
 • oode 0,81 eurot;
 • õhtusöögi maksumus on 2,70 eurot.

TRANSPORT

Kool ei kompenseeri kodu ja kooli vahel sõitmise kulusid.

ÕPILASKODU (hinnakiri)

 • Õpilaskodu koha maksumus on 50,00 eurot kuus (ei sisalda voodipesu);
 • nädalavahetuseks õpilane üldjuhul õpilaskodusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool õpilaskodu ööbida ei tohi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud);
 • laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud;
 • tuleb järgida õpilaskodu sisekorrareegleid ning nende korduval rikkumisel jääb õpilane õpilaskodu kohast ilma.

PUUDUMISED

 • Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva) tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus;
 • kui õpilane koolist puudumise ajal viibis õpilaskodus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata;
 • põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

TERVISHOID

Koolitervishoiuteenust osutab Iisaku Perearstikeskus (OÜ Medikraft) Tartu mnt 52, Iisaku alevik. Telefon 339 3422.

LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Iisaku Gümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub novembris. Täpsem info toimumise kohta tuleb Stuudiumisse ja kodulehele.

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund
(1.-5. klass) 
4. 11.20-12.05
Söögivahetund
(6.-12. klass) 
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2019/2020 õa 
Sügisvaheaeg
21.10.2019-27.10.2019
Jõuluvaheaeg
23.12.2019-05.01.2020
Talvevaheaeg
24.02.2020-01.03.2020
Kevadvaheaeg
20.04.2020-26.04.2020
Suvevaheaeg
10.06.2020-31.08.2020

 

KASULIKUD VIITED