Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Sisseastumine 10. klassi

VASTUVÕTT 10.klassi 2018/2019 õ.a

Avaldusi 2018/2019. õppeaastal 10. klassi astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis 25.-29. juuni ja 1.-17.august kell 09.00-14.00.

 • Vastuvõtt 10.klassi toimub põhikooli lõputunnistuse, vestluse ja kehaliste katsete alusel (korvpalli suund).
 • Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning põhikool ei ole lõpetatud koolieksamiga
 • Mujalt koolidest 10. klassi kandideerivatele õpilastele korraldatakse vestlus ja kehalised katse (korvpallisuuna valinud) 24.mail ja 20.juunil kell 12.00.
 • 10.klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus);
  • koopia lõputunnistusest ja hinnetelehest;
  • 9.klassi klassitunnistus;
  • tervisekaardi;
  • 1 foto 3 x 4

30.juuniks tuleb igal kandideerival õpilasel teatada oma otsus Iisaku Gümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile iisaku@iisaku.edu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Palume teatada ka nendel kandidaatidel, kes otsustavad õpinguid  mujal jätkata. Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 1.juulit nimekirjast välja.

****

Iisaku Gümnaasium pakub lisaks kvaliteetse keskhariduse omandamisele võimalust osaleda Reinar Halliku korvpalliakadeemias. Korvpalliakadeemias on õppetöö ja sportimine igapäevaselt lõimitud.

10. klassi kandideerivatele õpilastele toimuvad sisseastumisvestlus ning kehalised katsed (korvpalli suunale õppima asujatele) 24.mail ja 20.juunil kell 12.00.

Kontakt: iisaku@iisaku.edu.ee  337 7900

Reinar Halliku korvpallikool info@rhkk.ee  tel 5358 6915

Pakume:

 • Kvaliteetseid korvpallitreeninguid kogenud treenerite juhendamisel. Treeningud toimuvad üldjuhul kaks korda päevas: enne koolipäeva algust ja pärast tunde;
 • Treeneriteks on:

Reinar Hallik - 16 aastat proffikorvpalluri karjääri, sellest 7 aastat välismaal (6. erinevas riigis), 5 aastat Eesti rahvuskoondises;

Jaanus Liivak -  17 aastat proffikorvpalluri karjääri mängijana, sellest 6 aastat Eesti rahvuskoondises, 1 aasta välismaal, 3 aastat Eesti meistriliiga klubi peatreener ja 7 aastat töötanud treenerina välismaal.

 • Sporditeooria kursust, kus seatakse eesmärgiks järgnevad õpitulemused:

Õpilane:

 1. On kursis ja oskab erinevate spordialade tehnikat;
 2. Tunneb erinevate spordialade võistlusreegleid;
 3. Omab üldteadmisi spordiajaloost;
 4. Orienteerub maailma- ja Eesti spordikorralduslikes küsimustes;
 5. Omab teadmisi spordi kasulikkusest;
 6. Tunneb treeningmetoodikat erinevate võimete arendamisel;
 7. Omab algteadmisi spordifüsioloogiast;
 8. Teab ohte tervist kahjustavate ainete tarvitamise korral;
 9. Omab algteadmisi spordimeditsiinist;
 10. Oskab anda esmaabi;
 11. Tunneb võtteid uppuja päästmiseks;
 12. Teab ja oskab kasutada elustamisvõtteid;.
 • Majutust ühiselamus;
 • Toitlustust;
 • Lisaks spordile on õppekavas järgmised valikkursused: loodus-tehnoloogia-ühiskond, geoinformaatika, looduspraktika, matkajuht, toit ja toitumine, psühholoogia, lihashooldus

ERR uudis "Iisaku Gümnaasiumi juurde luuakse korvpalliakadeemia"

(Vaata ka gümnaasiumi õppekava)

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
E - R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
 

 

VAHEAJAD

2018/2019 õa 

Sügisvaheaeg    20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg    22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg    23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg   19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg   12.06.2019-31.08.2019

KASULIKUD VIITED