Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse, vestluse ja kehaliste katsete alusel (korvpalli suund). Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga.

10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja kirjaliku avalduse, millele lisab:

 • koopia sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus);
 • koopia lõputunnistusest ja hinnetelehest;
 • 9. klassi klassitunnistuse;
 • tervisekaardi;
 • 1 foto 3 x 4.

****

Iisaku Gümnaasium pakub lisaks kvaliteetse keskhariduse omandamisele võimalust osaleda Reinar Halliku Korvpallikoolis.Õppetöö ja sportimine on igapäevaselt lõimitud.

Reinar Halliku Korvpallikool info@rhkk.ee  tel 5358 6915.

Pakume:

 • kvaliteetseid korvpallitreeninguid kogenud treenerite juhendamisel;
 • treeningud toimuvad üldjuhul kaks korda päevas: enne koolipäeva algust ja pärast tunde;
 • treeneriteks on:

Reinar Hallik - 16 aastat proffikorvpalluri karjääri, sellest 7 aastat välismaal (kuues erinevas riigis), 5 aastat Eesti rahvuskoondises;

Jaanus Liivak -  17 aastat proffikorvpalluri karjääri mängijana, sellest 6 aastat Eesti rahvuskoondises, 1 aasta välismaal, 3 aastat Eesti meistriliiga klubi peatreener ja 7 aastat töötanud treenerina välismaal.

 • sporditeooria kursust, kus seatakse eesmärgiks järgnevad õpitulemused;
 • lisaks spordile on õppekavas järgmised valikkursused: loodus-tehnoloogia-ühiskond, geoinformaatika, looduspraktika, matkajuht, toit ja toitumine, psühholoogia, lihashooldus.

Õpilane:

 • on kursis ja oskab erinevate spordialade tehnikat;
 • tunneb erinevate spordialade võistlusreegleid;
 • omab üldteadmisi spordiajaloost;
 • orienteerub maailma- ja Eesti spordikorralduslikes küsimustes;
 • omab teadmisi spordi kasulikkusest;
 • tunneb treeningmetoodikat erinevate võimete arendamisel;
 • omab algteadmisi spordifüsioloogiast;
 • teab ohte tervist kahjustavate ainete tarvitamise korral;
 • omab algteadmisi spordimeditsiinist;
 • oskab anda esmaabi;
 • tunneb võtteid uppuja päästmiseks;
 • teab ja oskab kasutada elustamisvõtteid.

Pakume majutust õpilaskodus, toitlustust. 

ERR uudis "Iisaku Gümnaasiumi juurde luuakse korvpalliakadeemia"

(Vaata ka gümnaasiumi õppekava)

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund
(1.-5. klass) 
4. 11.20-12.05
Söögivahetund
(6.-12. klass) 
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2018/2019 õa 
Sügisvaheaeg
20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg
22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg
23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg
19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg
12.06.2019-31.08.2019

 

KASULIKUD VIITED