Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Vajalikud dokumendid

1. klassi sisseastuja:

10. klassi sisseastuja:

  • avaldus (blankett koolist või kodulehelt)
  • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
  • 1 foto (õpilaspilet)
  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega+valge tunnistus/poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht
  • tervisekaart

2.-9. klassi ja 11.-12. klassi sisseastuja:

  • avaldus (blankett koolist või kodulehelt)
  • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
  • väljavõte õpilasraamatust, gümnaasiumi osal kursuse hinnetest, poole õppeaasta pealt tulles hinneteleht
  • 1 foto (õpilaspilet)
  • tervisekaart
INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund
(1.-5. klass) 
4. 11.20-12.05
Söögivahetund
(6.-12. klass) 
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2018/2019 õa 
Sügisvaheaeg
20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg
22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg
23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg
19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg
12.06.2019-31.08.2019

 

KASULIKUD VIITED