Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Vajalikud dokumendid

1. klassi sisseastuja:

 • avaldus (blankett koolist või kodulehelt)
 • koolivalmiduskaart (lasteaiast)
 • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • 3 fotot (õpilaspilet, aabits, klassi)
 • tervisetõend perearstilt
 • kooliks vajalike asjade nimekiri (see on vanemale infoks)

10. klassi sisseastuja:

 • avaldus (blankett koolist või kodulehelt)
 • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • 1 foto (õpilaspilet)
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega+valge tunnistus
 • tervisekaart

2.-9. klassi ja 11.-12. klassi tulija:

 • avaldus (blankett koolist või kodulehelt)
 • dokumendi koopia (sünnitunnistus/pass/id-kaart)
 • väljavõte õpilasraamatust, gümnaasiumi osal kursuse hinnetest 
 • 1 foto 2.- 9. kl ja 11.-12. kl (õpilaspilet)
 • tervisekaart
INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
E - R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
 

 

VAHEAJAD

2018/2019 õa 

Sügisvaheaeg    20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg    22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg    23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg   19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg   12.06.2019-31.08.2019

KASULIKUD VIITED