Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
10. klass

VASTUVÕTT 10. klassi 2018/19. õppeaastaks

Avaldusi 2018/19. õppeaastal 10. klassi astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis 25.-29. juunini kell 09.00-14.00.

Kursuste jaotus 2018/19. õppeaastal

 • Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse ja vestluse alusel.
 • Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning põhikool ei ole lõpetatud koolieksamiga
 • Mujalt koolidest 10. klassi kandideerivatele õpilastele korraldatakse vestlus ja kehalised katse (korvpallisuuna valinud) 24. mail ja 20. juunil kell 12.00.
 • 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus);
  • koopia lõputunnistusest ja hinnetelehest;
  • 9. klassi klassitunnistus;
  • tervisekaardi;
  • 1 foto 3x4

20. juuniks tuleb igal kandideerival õpilasel teatada oma otsus Iisaku Gümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile iisaku@iisaku.edu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Palume teatada ka nendel kandidaatidel, kes otsustavad õpinguid  mujal jätkata. Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 1. juulit nimekirjast välja.

****

Iisaku Gümnaasium pakub lisaks kvaliteetse keskhariduse omandamisele võimalust osaleda Reinar Halliku korvpalliakadeemias. Korvpalliakadeemias on õppetöö ja sportimine igapäevaselt lõimitud.

10. klassi kandideerivatele õpilastele toimuvad sisseastumisvestlus ning kehalised katsed (korvpalli suunale õppima asujatele) 24. mail ja 20. juunil kell 12.00.

Seoses Reinar Hallku korvpalliakadeemia avamisega võtame uusi õpilasi ka 9. ja 11.-12.klassi, kel on võimalik võtta osa Reinar Halliku korvpallikooli treeningutest.

Kontakt: iisaku@iisaku.edu.ee  337 7900

Reinar Halliku korvpallikool info@rhkk.ee  tel 5358 6915

Pakume:

 • kvaliteetseid korvpallitreeninguid kogenud treenerite juhendamisel. Treeningud toimuvad üldjuhul kaks korda päevas: enne koolipäeva algust ja pärast tunde;
 • treeneriteks on:

Reinar Hallik - 16 aastat proffikorvpalluri karjääri, sellest 7 aastat välismaal (6-s erinevas riigis), 5 aastat Eesti rahvuskoondises;

Jaanus Liivak -  17 aastat proffikorvpalluri karjääri mängijana, sellest 6 aastat Eesti rahvuskoondises, 1 aasta välismaal, 3 aastat Eesti meistriliiga klubi peatreener ja 7 aastat töötanud treenerina välismaal.

 • Sporditeooria kursust, kus seatakse eesmärgiks järgnevad õpitulemused:

Õpilane:

 1. On kursis ja oskab erinevate spordialade tehnikat;
 2. Tunneb erinevate spordialade võistlusreegleid;
 3. Omab üldteadmisi spordiajaloost;
 4. Orienteerub maailma- ja Eesti spordikorralduslikes küsimustes;
 5. Omab teadmisi spordi kasulikkusest;
 6. Tunneb treeningmetoodikat erinevate võimete arendamisel;
 7. Omab algteadmisi spordifüsioloogiast;
 8. Teab ohte tervist kahjustavate ainete tarvitamise korral;
 9. Omab algteadmisi spordimeditsiinist;
 10. Oskab anda esmaabi;
 11. Tunneb võtteid uppuja päästmiseks;
 12. Teab ja oskab kasutada elustamisvõtteid.
 • Majutust ühiselamus;
 • toitlustust;
 • lisaks spordile on õppekavas järgmised valikkursused: loodus-tehnoloogia-ühiskond, geoinformaatika, looduspraktika, matkajuht, toit ja toitumine, psühholoogia, lihashooldus

ERR uudis "Iisaku Gümnaasiumi juurde luuakse korvpalliakadeemia"

(Vaata ka gümnaasiumi õppekava)

 

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund
(1.-5. klass) 
4. 11.20-12.05
Söögivahetund
(6.-12. klass) 
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2018/2019 õa 
Sügisvaheaeg
20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg
22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg
23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg
19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg
12.06.2019-31.08.2019

 

KASULIKUD VIITED