Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
10. klass

VASTUVÕTT 10. klassi 2017/2018 õppeaastaks

 • Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse ja vestluse alusel.
 • Sisseastuja põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga.
 • Mujalt koolidest 10. klassi kandideerivatele õpilastele korraldatakse vestlus 21. juunil või uue kooliaasta-eel 10. või 22. augustil.
 • 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse);
  • koopia lõputunnistusest ja hinnetelehest;
  • 9.klassi klassitunnistus;
  • tervisekaardi;
  • 1 foto 3 x 4

***

Lisaks kohustuslike ainetele on gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustavatel õpilastel võimalik õppida järgmisi õppemooduleid:

(Vaata ka gümnaasiumi õppekava)

Moodul 1 MAJANDUS

 • globaliseeruv maailm (kohustuslik)
 • majandus ja ettevõtlusõpe (kohustuslik)
 • äriplaan (õpilasfirma) (valik)
 • Klienditeenindus (valik)
 • Turundus (valik)

Moodul 2 SUULINE JA KIRJALIK ENESEVÄLJENDUS

 • Tekstiloome (kohustuslik)
 • Kultuurilugu (kohustuslik)
 • Filosoofia (valik)
 • Dokumendihaldus (valik)

Valikmoodul SPORT JA RIIGIKAITSE

 • Riigikaitse (valik)
 • Enesekaitse (valik)
 • Esmaabi (valik)

 

TUNDIDE AJAD
E, T, N, R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
K
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund (1.-5.kl)
4. 11:20 – 12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13.05 Kl.juh.tund*
6. 13:15–14:00
7. 14:10–14:55
8. 15:05–15:50

* klassijuhatajatund 40 min

VAHEAJAD

2017/2018 õa 

Sügisvaheaeg    21.10.2017-29.10.2017
Jõuluvaheaeg    23.12.2017-07.01.2018
Talvevaheaeg    24.02.2018-04.03.2018
Kevadvaheaeg    21.04.2018-01.05.2018
Suvevaheaeg   13.06.2018-31.08.2018

KASULIKUD VIITED