Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Iisaku Gümnaasiumi õppetöö korraldus alates 18. maist
Iisaku Gümnaasiumi õppetöö korraldus alates 18. maist
Anname teada, et tulenevalt vabariigis kehtivast eriolukorrast, Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest ning Iisaku Gümnaasiumi õppenõukogu 12. mai 2020. a nr 4.1-14/5 otsustest on alates 18. maist õppekorraldus ja põhikooli ning gümnaasiumi lõpetamine korraldatud koolis alljärgnevalt:
 1. Kuni mai lõpuni jätkub Iisaku Gümnaasiumis distantsõpe.
 2. 28. mail panevad aineõpetajad aastahinded välja neile, kellel distantsõpe on sujunud ja õppevõlgnevusi ei ole. Neid, kellel aastahinded väljas, kaasavad juuni esimesel nädalal õpetajad vastavalt vajadusele. Kui õpetajad ei ole ülesandeid andnud, on nende jaoks õppetöö läbi.
 3. 1. juunist jätkub õpe nendel õpilastel, kellel on õppevõlgnevused. Õppetöö toimub kas kontaktõppena koolis või  individuaaltunnina Zoomis. Tunniplaani juuni esimeseks nädalaks koostab kool iga õpilase jaoks eraldi. Tegeletakse nende õppeainetega, milles on õppevõlgnevused.
 4. Klassijuhatajad hakkavad õpilastelt õpikuid koguma ja tunnistusi jagama kokkuleppel õpilaste ja lapsevanematega alates 8. juunist. Raamatud tuleb tagastada ka Iisaku Raamatukogusse.
 5. Õpilaskodu sel õppeaastal ei avata. Isiklikud asjad saab õpilaskodust kätte eelneval kokkuleppel kooliga, hiljemalt samal päeval, kui toimub õpikute tagastamine koolile ja tunnistuse kättesaamine.
 6. 9. klass lõpetab kooli kooliastmehinnete alusel, lõpueksameid ei toimu.
 7. 9. klassi lõpuõhtu toimub kooli aulas reedel, 12. juunil kell 16.00. Korralduslik info edastatakse nädal enne lõpetamist.
 8. 12. klass lõpetab kooli kooliastmehinnete alusel, koolieksamit ei toimu.
 9. 12. klassi eesti keele riigieksam toimub 29. mail algusega 10.00 Iisaku Gümnaasiumis.
  Matemaatika riigieksam toimub 5. juunil kell 10.00 Iisaku Gümnaasiumis.
  Eksami sooritajatel palume Iisaku Gümnaasiumis toimuvatel eksamitel kohal olla hiljemalt 9.30.
  Eesti keel teise keelena riigieksam toimub 1.-3. juunil Jõhvi Gümnaasiumis.
  Riigieksamite korralduse kohta saab infot https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/eksamite-korraldus/
  Inglise keele rahvusvaheline eksam toimub 20. juunil. Info eksami toimumise koha ja aja osas saadab eksami korraldaja igale õpilasele personaalselt.
 10. 12. klassi lõpuõhtu toimub kooli aulas reedel, 19. juunil kell 16.00. Korralduslik info edastatakse nädal enne lõpetamist.
TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2019/2020 õa 
Sügisvaheaeg
21.10.2019-27.10.2019
Jõuluvaheaeg
23.12.2019-05.01.2020
Talvevaheaeg
24.02.2020-01.03.2020
Kevadvaheaeg
20.04.2020-26.04.2020
Suvevaheaeg
10.06.2020-31.08.2020

 

KASULIKUD VIITED