Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Koolikottide kaalumine
Koolikottide kaalumine

Täna hommikul kaalusid õpilasesinduse liikmed koolikotte. Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 7 lõige 3 näeb ette, et ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on:
1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Tänane hommik näitas, et nii mõnelgi õpilasel on koolikott tunduvalt raskem, kui olema peaks. Kõige raskem koolikott oli ühel põhikooli õpilasel, mis osutus üle 7 kg. Suurel enamusel jäid koolikotid siiski lubatud piiridesse.

Siinkohal soovime teha õpilastele ja ka lapsevanematel üleskutse, palun kontrollige koolikotte, et kaasas oleksid vaid vajalikud õppevahendid ning kõik üleliigsed esemed ja õppevahendid, mida ei ole antud päeval vaja jääksid koju.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2020/21. õa 
Sügisvaheaeg
19.10.2020-25.10.2020
Jõuluvaheaeg
23.12.2020-10.01.2021
Talvevaheaeg
22.02.2021-28.02.2021
Kevadvaheaeg
19.04.2021-25.04.2021
Suvevaheaeg
14.06.2021-31.08.2021
KASULIKUD VIITED