Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Piirkondliku kunstiolümpiaadi tulemused I ja II koht
Piirkondliku kunstiolümpiaadi tulemused I ja II koht

27. jaanuaril 2018 toimus Jõhvis piirkondlik kunstiolümpiaadi lõppvoor, kus Marleen Loik (10.kl) saavutas I koha ning Laura Johanna Kask (8.kl) II koha. Õpilasi juhendas õp Maris Palgi.

Kunstiolümpiaad koosnes kolmest osast: teooriaküsimustele vastamine, praktiline töö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise teose esitlemine. Õpilased osalesid kahes vanuserühmas: põhikool (7.-9. klass) ja gümnaasium (10.-12. klass).

Põhikooli vanuseastmes oli kohapealseks ülesandeks joonistada T-särgile kujundus, mis tutvustab Eestit (rahvakultuur, loodus, kodukoht, seos sinuga jne).

Gümnaasiumiastmes tuli kavandada piduliku kleidi, kostüümi või ülikonna kavand (esi- ja tagakülg) 24.02 Eesti Vabariigi sünnipäeval  presidendi pidulikule vastuvõtule minekuks.

INFOKIRI

MUUTMISEL

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund
(1.-5. klass) 
4. 11.20-12.05
Söögivahetund
(6.-12. klass) 
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2018/2019 õa 
Sügisvaheaeg
20.10.2018-28.10.2018
Jõuluvaheaeg
22.12.2018-06.01.2019
Talvevaheaeg
23.02.2019-03.03.2019
Kevadvaheaeg
19.04.2019-28.04.2019
Suvevaheaeg
12.06.2019-31.08.2019

 

KASULIKUD VIITED