Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Piirkondliku kunstiolümpiaadi tulemused I ja II koht
Piirkondliku kunstiolümpiaadi tulemused I ja II koht

27. jaanuaril 2018 toimus Jõhvis piirkondlik kunstiolümpiaadi lõppvoor, kus Marleen Loik (10.kl) saavutas I koha ning Laura Johanna Kask (8.kl) II koha. Õpilasi juhendas õp Maris Palgi.

Kunstiolümpiaad koosnes kolmest osast: teooriaküsimustele vastamine, praktiline töö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise teose esitlemine. Õpilased osalesid kahes vanuserühmas: põhikool (7.-9. klass) ja gümnaasium (10.-12. klass).

Põhikooli vanuseastmes oli kohapealseks ülesandeks joonistada T-särgile kujundus, mis tutvustab Eestit (rahvakultuur, loodus, kodukoht, seos sinuga jne).

Gümnaasiumiastmes tuli kavandada piduliku kleidi, kostüümi või ülikonna kavand (esi- ja tagakülg) 24.02 Eesti Vabariigi sünnipäeval  presidendi pidulikule vastuvõtule minekuks.

TUNDIDE AJAD
E, T, N, R
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund  (1.-5.kl) 
4. 11:20–12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13:10
6. 13:20–14:05
7. 14:15–15:00
8. 15:10–15:55
K
1. 8:25–9:10
2. 9:20–10:05
3. 10:15–11:00
Söögivahetund (1.-5.kl)
4. 11:20 – 12:05
Söögivahetund (6.-12.kl)  
5. 12:25–13.05 Kl.juh.tund*
6. 13:15–14:00
7. 14:10–14:55
8. 15:05–15:50

* klassijuhatajatund 40 min

VAHEAJAD

2017/2018 õa 

Sügisvaheaeg    21.10.2017-29.10.2017
Jõuluvaheaeg    23.12.2017-07.01.2018
Talvevaheaeg    24.02.2018-04.03.2018
Kevadvaheaeg    21.04.2018-01.05.2018
Suvevaheaeg   13.06.2018-31.08.2018

KASULIKUD VIITED